Dhammacakka (Thailändsk symbol för Buddhismen)


Är en flagga som symboliserar Buddhismen i Thailand. Hjulet representerar Buddhas lära, eller Dhamma-hjulet som det också kallas och är en av de äldsta kända symbolerna för Buddhismen.

Hjulet kan ha olika antal ekrar (8, 12, 24 eller 31 är de vanligaste) men när de har 12 ekrar som på bilden så representerar det vanligtvis den betingade samtida uppkomsten (paticcasamuppada). Det är i sin tur en beskrivning av hur lidandet uppstår.

Vidare så representerar den runda formen perfektion, som i att Buddhas lära inte saknar något.

Navet står för moral/disciplin som är grunden i meditationspraktiken. Fälgen eller kanten på hjulet står för uppmärksamhet eller koncentration, som håller ihop allting.

Det finns många olika varianter på denna flagga, men den gula med ett rött hjul är en vanlig symbol i Thailand och för den Thailändska Buddhismen.

Buddhister tror på evig reinkarnation och att varje liv påverkas av våra gärningar i den tidigare existensen. Den här grundläggande filosofin om orsak och verkan kallas Kamma och symboliseras av lagens hjul som man kan se på den Thailändska flaggan.

Upplysningen (Nibbana) är det enda tillstånd som befriar oss från cykeln av ständig återfödelse. Vägen till Nibbana går genom moraliskt leverne, meditation och vishet (de tre stöttepelarna).

Att efterleva särskilda regler, som att visa tolerans och att tillämpa icke-våld hjälper individen att uppnå detta mål.


Källor

Av:
Dietmar Dh Kröhnert och Tobias Heed, Malmö 8/1 - 2011.