Hjulet i Theravada-Buddhismen

När Buddha, efter sin upplysning, höll sin första predikan för de fem asketerna talade han om De fyra ädla sanningarna och om Den åttafaldiga vägen och så satte den Välsignade den fulländade lärans hjul i rörelse.

Hjulet är också en symbol för samsara, kretsloppet för födelse, död och återfödelse.

Symbolen för Theravada-Buddhismen är ett hjul med åtta ekrar. Den ädla åttafaldiga vägen som garanterar att det rör sig stabilt och i balans. När någon eller några av ekrarna sviktar uppstår obalans, dukkha (lidande).

Etymologiskt betyder dukkha att ha ett hål eller nav som inte passar med hjulaxeln. Hjulaxeln är fästad i navet. Att åka på en vagn med ett nav där hjulaxeln liksom skaver blir en bild av lidande/otillfredsställelse. Lidande i livet kan således liknas vid den ständiga irritation och rädsla en resande känner när han eller hon färdas på ett fordon med dålig hjulaxel. Det kan gå sönder när som helst.

Hjulet är den vanligaste och viktigaste symbolen inom Theravada-Buddhismen och symboliserar den ädla åttafaldiga vägen. Hjulet har åtta ekrar och varje eker i hjulet står för en viktig levnadsregel. De åtta är:

 1. Rätt uppfattning (förståelse, synsätt).
 2. Rätt avsikt (beslut, tanke).
 3. Rätt tal.
 4. Rätt handling.
 5. Rätt utkomst (livsföring).
 6. Rätt ansträngning.
 7. Rätt uppmärksamhet.
 8. Rätt meditation (koncentration).

 Källor

 • www.dhamma.se
 • Knut A. Jacobsen - Buddhismen.
 • Jan Koldenius - En västerlänning möter Buddhism.
 • Predikan i Benares (Samyutta Nikaya LVI.11).
 • Dietmar Dh. Kröhnert/Tobias Heed - Buddhistisk Meditation.

Av:
Dietmar Dh. Kröhnert, Malmö 8/1, 2011.