Den internationella Buddhistflaggan


Den buddhistiska flaggan skapades år 1885 av Henry Steel Olcott som en symbol för tro och fred.

Det utseende flaggan är idag accepterades så småningom i många buddhistiska länder. Under World Fellowships of Buddhist generalkonferens invigning 1950 i Sri Lanka antogs enhälligt flaggan som den internationella Buddhistflaggan.

Flaggan har sex färger: blå, gul, röd, vit, orange + (en för ögat osynlig) blandning av dessa färger. De horisontella banden symboliserar alla världens människor som lever i harmoni och de vertikala symboliserar evig frid.

Buddhistflaggan avser att symboliserar Buddhismens speciella kännetecken. De sex färgerna är de färger, auran som strålade ut från Buddhas kropp genast efter att han nått upplysningen under bodhiträdet.

  • Blå: den allomfattande medkänslan för alla varelser.
  • Gul: medelvägen som ger balans och frihet.
  • Röd: den välsignelse som dhamma ger.
  • Vit: den renhet och frihet Buddhas lära ger.
  • Orange: den orubbliga visdom Buddhas lära ger.
  • Den sjätte färgen: den allmängiltiga sanningen i Buddhas lära.

Källor

Av:
Dietmar Dh. Kröhnert,
Malmö 6/7, 2009.