Buddhisminfo.se   

                                     

Den Buddhistiska flaggan                          Det Buddhistiska hjulet                  Den internationella Buddhistiska flaggan


Beställ föredrag och föreläsningar om Buddhismen


Mer information om:
Mina personliga efarenheter av Thailand & Thailändare

* Bok- & Video-tips

* Buddhistiska symboler
På denna sida har jag samlat information om den thailändska Theravada-Buddhismen, dess filosofi och praktik och även mina egna upplevelser. Flera av texterna har kommit till efter frågor från skolungdomar men även andra.

Det är också värt att påpeka att detta är endast en tolkning av många möjliga och att det kan vara bra att även titta på andra källor rörande
de olika ämnena för att få olika perspektiv.

Jag hoppas att sidan kan sprida information om Theravada-
Buddhismen och ge inspiration för att tillämpa Buddhas lära.

All värme,
Dietmar Dh. Kröhnert


  Bilder från Thailand och Sverige